Zasady współpracy

Kancelaria » Zasady współpracy

 

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.  Ze względu na zróżnicowane oczekiwania naszych Klientów podyktowane zarówno formą prowadzenia działalności, strukturą oraz rodzajem spraw, koniecznym jest zapewnienie różnych  form współpracy pomiędzy Kancelarią a Klientem. Mając na uwadze jak najlepszy interes naszych Klientów i powinność rzetelnej obsługi świadczonej ze strony Kancelarii proponujemy następujące formy współpracy:

Stała obsługa prawna: Niniejsza forma współpracy dedykowana jest w szczególności, choć nie tylko do osób, które z racji prowadzonych działalności potrzebują stałej, regularnej obsługi prawnej. W ramach tej współpracy oferujemy nasze  usługi w postaci porad prawnych, analiz pism, opinii prawnych, wsparcia negocjacyjnego, obsługi windykacyjnej a także zastępstwa procesowego w każdym przypadku  kiedy Klient będzie nas potrzebował. Stała obsługa realizowana jest poprzez osobisty kontakt z klientem, poprzez kontakt e-mailowy oraz telefoniczny. Niewątpliwą zaletą takiej współpracy jest możliwość skorzystania z usług Kancelarii, w każdym momencie w zależności od potrzeb, bez konieczności  każdorazowego poszukiwania specjalisty. Nawiązanie stałej obsługi z naszą kancelarią następuje poprzez zawarcie umowy, w której to określone są warunki współpracy a w tym terminy realizacji usług, terminy zapłaty, wynagrodzenie oraz terminy wypowiedzeń. Taka forma współpracy niewątpliwe daje poczucie bezpieczeństwa i umożliwia zaoferowanie najpełniejszego wsparcia prawnego z naszej strony.

Porady prawne: Nasz zespół świadczy usługi w zakresie poradnictwa prawnego – doraźnego. Nasi specjaliści pozostają codziennie w gotowości do udzielenia porady prawnej po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny spotkania. 

Realizacja indywidualnych zleceń/Obsługa prawna doraźna: Niniejsza forma współpracy głównie sprawdza się w przypadku pojedynczych spraw dla podmiotów, dla których jednostkowa porada prawna jest niewystarczająca i koniecznym jest kompleksowe poprowadzenie danej sprawy.  Taka forma realizowana jest po uprzednim podpisaniu umowy bądź to umowy zlecenie bądź umowy o współpracy, w której podobnie jak w przypadku stałej obsługi prawnej określane są szczegółowe zasady współpracy.