Pomoc prawna on-line

Kancelaria » Pomoc prawna on-line

Kancelaria świadczy również usługi na odległość tj. za pośrednictwem internetu.

 

Ta forma świadczenia pomocy prawnej ma zastosowanie w szczególności w odniesieniu do takich form świadczenia usług jak: udzielanie porad prawnych, pomoc przy windykacji należności, opiniowaniu umów oraz sporządzaniu w niezbędnym zakresie fotokopii akt sądowych.  

 

W celu skorzystania z tej formy uzyskania pomocy prawnej należy:

1.       przesłać bezpośrednio na adres e-mail Kancelarii, wiadomość z dokładnym opisem stanu faktycznego oraz zakresu zlecanej usługi;

2.       w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail Kancelaria wyceni usługę i poinformuje o niej Klienta wskazując jednocześnie czas niezbędny na realizację zlecenia;

3.       w przypadku akceptacji wskazanych warunków przez Klienta i wpłaceniu kwoty za usługę na rachunek bankowy Kancelarii, Kancelaria we wskazanym terminie udzieli pomocy prawnej;

 

4.       po zakończeniu realizacji usługi Kancelaria wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT.