Formy rozliczeń

Kancelaria » Formy rozliczeń

Wynagrodzenie ryczałtowe: Niniejsza forma wynagrodzenia głównie jest związana ze stałą obsługa prawną. Wynagrodzenie płatne jest na rzecz Kancelarii w ustalonej stawce po upływie każdego miesiąca. Wysokość wynagrodzenia pozostaje stała bez względu na stopień skompilowania spraw oraz nakład pracy.

 

Wynagrodzenie godzinowe: Taki typ rozliczeń stosowany jest w sprawach, w których z góry nie da się przewidzieć nakładu pracy w danej sprawie. Sprawdza się zwłaszcza w sprawach wielozadaniowych, drobiazgowych,  z niedookreślonym zakresem zadaniowym.

 

Wynagrodzenie zadaniowe: Stosowane jest w sprawach zlecenia konkretnej usługi, w której istnieje możliwość przewidzenia nakładu pracy i zadań. Wysokość niniejszego wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem.

 

Wynagrodzenie za sukces „success fee”: Wskazana forma wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie dodatkowe do jednej z powyższych form rozliczeń. Jego wysokość ustalana jest procentowo od wartości uzyskanej w wyniku działań kancelarii korzyści a ponadto wypłacane jest tylko w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia na rzecz klienta.