Prawo cywilne

Zakres usług » Prawo cywilne

Stosunki cywilnoprawne leżą u podstaw większości relacji zarówno w życiu biznesowym podmiotów, jak również w prozaicznych sprawach życiowych osób fizycznych. Prawo cywilne stanowi bardzo szeroką gałąź prawa, która obejmuje różnorakie sfery aktywności każdego człowieka. Kompleksowe doradztwo prawne nie może obejść się bez szerokiej wiedzy popartej praktyką w tym zakresie. Nasz zespół dokładając najwyższych starań udzieli Państwu rzetelnej porady prawnej dotyczącej  nurtujących Państwa pytań. 

 

Doradztwo w zakresie prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

-        szeroko rozumiane doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych, stała obsługa;

-        analiza dokumentów i sporządzanie opinii prawnych,

-        reprezentacja procesowa (przed sądami i innymi podmiotami);

-        sporządzanie pism procesowych (np. pozwów, środków odwoławczych),

-        sporządzanie monitów wzywających do uregulowania należności;

-    kompleksowa obsługa dochodzenia roszczeń, w tym windykacja należności oraz obsługa na etapie przesądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,

-     pełne doradztwo w zakresie sporządzania i zawierania umów obejmujące również negocjacje z kontrahentami;