Ubezpieczenia

Zakres usług » Ubezpieczenia

Mając na względzie potrzeby klientów Kancelaria świadczy usługi doradcze również w zakresie prawa ubezpieczeniowego.  Na bazie doświadczeń naszych i naszych klientów koniecznym stała się specjalizacja również i w tej szybko rozwijającej sie dziedzinie prawa. Wszelkiego rodzaju problemy prawne pochodzą z zawiłości i drobiazgowości zagadnień jakie pojawiają się na tle szeroko pojmowanych ubezpieczeń. Zespół Kancelarii oferuje zarówno usługi bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak też związane z indywidualnym dochodzeniem roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie.

W ramach swej praktyki oferujemy:

-bieżącą obsługę zakładów ubezpieczeń,

-doradztwo prawne w zakresie dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli,

-reprezentację na wszystkich szczeblach dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczeń, w szczególności negocjacje na etapie przedsądowym, prowadzenie spraw sądowych oraz windykacji;

-kompleksową obsługę w zakresie analizy wszelkich dokumentów, takich jak ogólne warunki ubezpieczenia, wzory umów ubezpieczeniowych oraz sporządzanie opinii prawnych na ten temat.