Prawo pracy

Zakres usług » Prawo pracy

 

Zespół Kancelarii świadczy również usługi doradcze w zakresie prawa rodzinnego. Z racji swej specyfiki prawo rodzinne dotyka szczegIstotną sferą działalności każdego przedsiębiorcy jest szeroko pojęte prawo pracy. Prawidłowe uregulowanie relacji pracownik – pracodawca jest nie tylko podstawą prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, ale wpływa również na życie codzienne osób w nim zatrudnionych. Niewątpliwie umiejętne ukształtowanie stosunków w ramach przedmiotowej dziedziny prawa może stanowić bodziec służący zmotywowaniu pracowników, a co za tym idzie do podniesienia efektywności pracy. Pracownicy Kancelarii świadczą zarówno stałe doradztwo w zakresie stosunków prawa pracy przedsiębiorcom jak również z powodzeniem reprezentują pracowników z sporach z pracodawcami.  

Czynności doradztwa prawnego z zakresu prawa pracy obejmują m.in.:

-sporządzanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

-konstruowanie dokumentacji pracowniczej takiej jak umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o powierzenie mienia, umowy o przeszkolenie, umowy menadżerskie, wypowiedzenia umów o pracę lub warunków pracy lub płacy;

-konstruowanie i wspieranie klientów w konstruowaniu procedur antymobbingowych;

-reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

-sporządzanie opinii prawnych;

-przeprowadzania audytów z zakresu prawa pracy;

-bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych;

-przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa pracy.