Anna Celińska

Zespół » Anna Celińska

Anna Celińska – radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod numerem Tr-905.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta w Toruniu. Obroniła pracę magisterską z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego napisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej.

Autorka wielu publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego, w szczególności opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej „Benefit”. Prowadziła szkolenia z zakresu zakładania oraz bieżącego funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, podatkowym, handlowym oraz bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Jej zakres zainteresowań obejmuje również obszary prawa pracy oraz prawa administracyjnego.