Publikacje

Kancelaria » Publikacje

 

Partnerzy Kancelarii są autorami publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego, w szczególności opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej „Benefit”.

 

1.       Opodatkowanie odprawy emerytalnej – Anna Celińska - pdf

 

2.      ZFŚS – kryterium socjalne – Anna Celińska - pdf

 

3.      Służbowy telefon a przychód pracownika – Anna Celińska - pdf

 

4.      Niania z ZFŚS – Anna Celińska - pdf

 

5.      Darowizna dla pracownika – Anna Celińska - pdf

 

6.      Prezenty ślubne dla pracownika – Anna Celińska - pdf

 

7.      Procedura zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – Anna Celińska

 

         http://www.miesiecznik-benefit.pl/index.php?wiad=670

 

8.      Finansowanie przez pracodawcę kosztów kursów językowych – Anna Celińska

 

9.      Czy można sfinansować imprezę firmową ze środków ZFŚS– Anna Celińska

 

10.   Zaproszenie byłych pracowników na imprezę firmową a podatek dochodowy– Anna Celińska

 

11.   Posiłki dla pracowników – zasady rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych– Anna Celińska

 

12.   Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Anna Celińska

 

        http://www.miesiecznik-benefit.pl/index.php?wiad=434

 

13.   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a ochrona danych osobowych – Anna Celińska

 

        http://www.miesiecznik-benefit.pl/index.php?wiad=437

 

14.   Zasady opodatkowania oraz składkowania „wczasów pod gruszą” i świadczenia urlopowego – Anna Celińska

 

15.   Benefity dla stażysty –Anna Celińska

 

16.   Zapewnienie okularów i soczewek dla pracownika – konsekwencje w podatku VAT -– Anna Celińska

 

17.   Zwrot kosztów zakupu okularów oraz soczewek korekcyjnych dla pracownika – podatek dochodowy - Anna Celińska

 

18.   Czy wartość przekazanego pracownikowi stroju stanowi jego przychód? – Anna Celińska

 

19.   Czy istnieją nieopodatkowane benefity? – Anna Celińska

 

20.   Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracownika – Anna Celińska

 

        http://www.miesiecznik-benefit.pl/index.php?wiad=410

 

 

21.   Koszty zakwaterowania - dofinansowanie