Prawo rodzinne

Zakres usług » Prawo rodzinne

Zespół Kancelarii świadczy również usługi doradcze w zakresie prawa rodzinnego. Z racji swej specyfiki prawo rodzinne dotyka szczególnych spraw obecnych w życiu każdego człowieka. Zatem z uwagi na swój charakter, sprawy z zakresu przedmiotowego prawa muszą być traktowane wyjątkowo  i ze szczególną atencją.  Wyspecjalizowani pełnomocnicy dołożą wszelkich starań, aby każdą ze spraw potraktować indywidualnie i zapewnić możliwie największy komfort klientom, którzy zwrócą się do Kancelarii o pomoc prawną w tejże dziedzinie. W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria świadczy kompleksową obsługę, w której zakres wchodzą także czynności negocjacyjne, mediacyjne jak również reprezentacja sądowa. 

 

Zakres doradztwa w sprawach rodzinnych obejmuje w szczególności:

- sprawy ze stosunków między małżonkami: sprawy o rozwód, separację, podział majątku

- sprawy ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi – sprawy alimentacyjne, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.