Paweł Kaliński

Zespół » Paweł Kaliński

Paweł Kaliński – adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu pod numerem 0336.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił pracę magisterską z zakresu komparatystycznej ochrony konsumenta w państwach Unii Europejskiej pod przewodnictwem prof. dr hab. Mirosława Nesterowicza. W chwili obecnej zajmuje się obsługą podmiotów międzynarodowych, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie korporacyjnym, upadłościowym i naprawczym, umowach handlowych, fuzjach i przejęciach, prawnych aspektach badań Due Diligence oraz inwestycji zagranicznych.