Prawo podatkowe

Zakres usług » Prawo podatkowe

Kancelaria zajmuje się wszelkimi aspektami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. Na każdym etapie naszej pracy, również w sprawach z innych gałęzi prawa (np. sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne) analizujemy skutki podatkowe oraz informujemy o nich naszych Klientów. Uważamy, że uwzględnienie wszystkich konsekwencji podatkowo-prawnych, na każdym etapie doradztwa jest standardem, który staramy się zapewnić wszystkim Klientom.

 

Doradztwo podatkowe świadczone przez prawników Kancelarii obejmuje w szczególności:

- sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych i wiążących informacji taryfowych;

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej tzw. cen transferowych;

- ocenę skutków podatkowych realizowanych przedsięwzięć i inwestycji;

- pomoc w zakresie planowania inwestycji, zarówno na etapie jej finansowania, bieżącego prowadzenia oraz efektywnego pod kątem podatkowym wycofania aktywów;

- doradztwo obejmujące badanie due diligence;

- kwestie związane z opodatkowaniem kadry zarządzającej, artystów i sportowców;

- przygotowanie podatników do prowadzonych przez organy podatkowe i celne kontroli;

- wsparcie na etapie prowadzonej kontroli, postępowania podatkowego lub kontrolnego;

- sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, odwołań od decyzji, zażaleń od postanowień wydawanych przez organy podatkowe i celne;

- sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych i celnych oraz reprezentowanie podatników w tych sprawach;

- obsługę postępowań zabezpieczających i egzakucyjnych w sprawach podatkowych i celnych;

- obsługę postępowań karno-skarbowych.